+31 (20) 84 58 188

  • Bankbiljetten
  • Aandacht

Onze diensten

Minnelijk incasso

Zodra de betalingstermijn van uw factuur is verstreken, kunt u uw vordering aan ons ter incasso overdragen. Wij benaderen uw debiteur telefonisch en schriftelijk om zo zonder tussenkomst van de rechter uw vordering te incasseren.

 

 

  

 

Juridisch incasso

Wanneer de minnelijke incassoprocedure geen betaling tot gevolg heeft, is een mogelijke vervolgstap het opstarten van een juridische procedure. Dit juridische traject wordt uitgevoerd door ons vaste deurwaarderskantoor (met landelijke dekking).

 

  

 

 

 

Bij Incaze zijn uw incassodossiers geïntegreerd in uw Prospect to Cash flow!  U vindt hier meer informatie.

Onze partners

Order to cash automatisering & receivables securitisaties

 

 

  
 

 

Gerechtsdeurwaarder in Hoorn sinds 1977 met landelijke dekking

 

  

 

 

 

Nieuws

De meest gebruikte smoezen van slechte betalers

In de dagelijkse praktijk hebben we allemaal te maken met excuses, smoesjes en ander fantastische verzinsels die worden bedacht om niet op tijd te hoeven betalen. [...] 

 

  

MKB krijgt steun van de Kamer voor wanbetalers

Dinsdag werd het plan van het CDA om late betalingen aan het MKB aan te pakken. Het CDA wil grote bedrijven rente laten betalen als de factuur na 60 dagen nog niet is betaald. [...]

  

 

  

Wens om wanbetalers begripvol te benaderen

 

Een verbond van onder meer incassobureaus en verzekeraars vindt dat het beter is om een wanbetaler met een probleemschuld op een begripvolle wijze te benaderen. De samenwerkende partijen hebben regels opgesteld om [...]